Структура виконавчих органів

Структура організації та її виконавчого комітету вимагає чіткої структуризації та розподілу обв’язків. В даному документі представлена пропонована структура обласного штабу ВГО (так би мовити «виконавчого комітету») та обласної структури організації.

Перша таблиця представляє структуру обласної організації ВГО:

Певні пояснення до пропонованої структури:1. До складу обласної організації входять районні організації відповідно до адміністративного поділу конкретної області, а також місцеві
2. До складу відповідної районної організації входять місцеві організації відповідного району.
3. Місцеві організації (міські, селищні, сільські) створюються в окремих населених пунктах і обєднують в собі членів організації, що проживають в даному населеному пункті.
4. Вважається за недоцільне створювати районні в містах організації, оскільки з досвіду відомо, що вони фактично дублюють функції міських організацій, що викликає непотрібне протистояння та зайву бюрократію.

Первинні організації об’єднують в собі членів у окремо визначеному колективі, рупі (ВНЗ, підприємстві і т. д.)

Друга таблиця представляє пропоновану структуру штабу (виконкому) всеукраїнської, обласної, районної організації.

Певні пояснення до пропонованої структури:1. До складу правління обласної організації входять: голова, секретар, члени правління, що обираються обласною конференцією;
2. До компетенції економічного відділу входить управління фінансовими ресурсами організації, бухгалтерський облік, звітність перед органами державної служби та інші подібні функції.
3. Відділ логістики (матеріального забезпечення) відповідає за пошук, придбання та ін. необхідних матеріальних ресурсів для забезпечення діяльності організації.
4. Відділ фандрейзингу забезпечує по можливості безперебійне фінансування діяльності організації за допомогою подання проектів до різних установ та організацій, що мають змогу фінансувати діяльність організаціїї, а також інших можливих засобів.
5. Креативний відділ відповідальний за розробку та впровадження в життя зовнішніх елементів діяльності організації.
6. Відділ внутрішніх звязків відповідає за звязки між усіма районними організаціями та обласною організацією, своєчасне надходження необхідної інформації.
7. Відділ зовнішніх звязків відповідальний за забезпечення позитивного іміджу організації у засобах масової інформації, структурах державної влади, інших ДО, а також постійний та безперервний звязок із громадянами та організаціями, що допомагають діяльності організації.
8. До компетенції відділу обробки та аналізу інформації входить моніторинг засобів масмової інформації, інших можливих джерел та надання всім зацікавленим відділам відповідних аналітичних довідок, а також розробка необхідних механізмів отримання інформації та методичних рекомендацій щодо збору визначеної інформації районним осередкам організації.
Thanx: Ama-stroy